Πολιτική εγγραφής στο newsletter κατόπιν συγκατάθεσης φυσικού προσώπου

Εισαγωγή

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία RENFLUENCE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ I.K.E. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αριστείδου 6) λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (φυσικών προσώπων) που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, αιτούμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την τήρηση στο αρχείο μας των κάτωθι δεδομένων σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που συλλέγουμε μέσω της φόρμας εγγραφής στην υπηρεσία αποστολής newsletter. 

Μόλις μας δηλώσετε το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας, θα λάβετε ένα μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι μας έχεις δώσει συγκατάθεση για την αποστολή newsletter της Renfluence.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας www.renfluence.com 


Συγκατάθεση

Επιλέγοντας την επιλογή «ΣΥΝΑΙΝΩ» στο κουτί επιλογής εγγραφής στο Newsletter, δίνετε τη συγκατάθεσή σας ως Υποκείμενο των δεδομένων, δηλώνοντας ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ότι αφού ενημερωθήκατε επαρκώς με σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την εν λόγω τήρηση και επεξεργασία των κάτωθι δεδομένων σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για το σκοπό καταχώρισής σας στη λίστα newsletter και τη λήψη ενημερωτικών και προωθητικών email της Εταιρείας. 


Πληροφορίες που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για το σκοπό αποστολής newsletter είναι:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)


Σκοπός επεξεργασίας 

Σκοπός της διατήρησης και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι να σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τις προσφορές της Εταιρείας μας, μέσω αποστολής email. Τα παραπάνω δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας μόνο για τον ως άνω σκοπό. 


Δικαιώματα Υποκειμένου 

Σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής-λήθης, περιορισμού, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων μετά από σχετικό σας ρητό αίτημα στην Εταιρεία μας μέσω αποστολής email στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: [email protected].

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μετά την οποία τα δεδομένα σας θα διαγράφονται. Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να σας αποστέλλουμε newsletter θα πρέπει να μας ενημερώσετε με αποστολή σχετικού email στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας: [email protected]. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής. 


Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, ως Υπευθύνου Επεξεργασίας και από τον Εκτελούντα την επεξεργασία, για το ελάχιστα δυνατό χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας τους.

Εφόσον συμφωνείτε και με την προϋπόθεση ότι είστε ενήλικοι άνω των 18 ετών, τα δεδομένα σας  θα διατηρηθούν α) σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συνεργασία  ή  β) σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ανώτατο όριο τα πέντε έτη, οπότε και θα επανεξετάζεται η συγκατάθεσή σας. Μετά την πάροδο των άνω χρονικών διαστημάτων και σε περίπτωση που δεν ανανεώσετε τη συγκατάθεσή σας κατόπιν αιτήματός μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται. 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μετά την οποία τα δεδομένα σας θα διαγράφονται. 


Κοινοποίηση Δεδομένων 

Η Εταιρεία μας δεν κοινοποιεί σε τρίτους εκτός της Εταιρείας τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε αυτοβούλως παράσχει προς επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:

  • Κατόπιν συγκατάθεσής σας:

Μόνο εάν και εφόσον λάβουμε ρητή συγκατάθεσή σας μπορούμε να προβούμε σε κοινοποίηση των δεδομένων σας σε εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες εκτός της Εταιρείας μας. 

  • Σε συνεργάτες μας-Εκτελούντες την επεξεργασία 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενη με εμάς αξιόπιστη εταιρεία προγραμματιστών, με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΡΙΤΣΕΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HappyOnline» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αθήνα (οδός Θεσσαλονίκης αρ.129), που λειτουργεί ως «Εκτελών την επεξεργασία» και διενεργεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Εταιρείας μας, δυνάμει μεταξύ μας σύμβασης και βάσει οδηγιών μας, αφού πρωτίστως έχει παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εμπιστευτικότητα και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σε εναρμόνιση με το άρθρο 28 του Κανονισμού. 

  • Για εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων 

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβάσει, καλή τη πίστει, τα δεδομένα σας σε άλλο αποδέκτη ή  τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μόνο εάν και εφόσον η προβλέπεται η εν λόγω κοινολόγηση ως αναγκαία για συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσα νομοθεσία, εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κρατικών αιτημάτων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των κρατικών αρχών. Σε περίπτωση που υφίσταται τέτοια νομική υποχρέωση, θα ενημερώνεστε σχετικά. 

Οι εν λόγω διαβιβάσεις γίνονται εφόσον ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα