Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας

Ισχύει από την 8.10.2019, ημερομηνία έναρξης της κανονικής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.  

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας με την επωνυμία RENFLUENCE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ι.Κ.Ε. και το διακριτικό τίτλο RENFLUENCE I.K.E., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αριστείδου 6), καλούμενη εφεξής «Εταιρεία»

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή αν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας είτε με αποστολή email στην ταχυδρομικής μας διεύθυνση [email protected]


Εισαγωγή 

Η Εταιρεία μας λειτουργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (φυσικών προσώπων) που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), καλούμενου εφεξής «Κανονισμός», τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε  πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας και προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς και λαμβάνουμε εν γένει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία αυτών όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. 

Η παρούσα Πολιτική παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, το τηλέφωνό σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας και στη συλλογή των κάτωθι προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρεία μας. 

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται μόνο με ενηλίκους άνω των 18 ετών. Επομένως, σε περίπτωση είτε προφορικής είτε γραπτής συμφωνίας με τον εκάστοτε πελάτη-influencer για συνεργασία, η Εταιρεία μας θα πιστοποιεί προηγουμένως ότι ο εν λόγω πελάτης-influencer είναι ενήλικος, λαμβάνοντας προς τούτο συμπληρωματική πληροφόρηση από τον ίδιο. 

Oι υπηρεσίες newsletter και φόρμας επικοινωνίας που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δε στοχεύουν σε παιδιά και δε συλλέγουν - εν γνώση μας - προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει ψευδή χρονολογία γεννήσεως ή ψευδή στοιχεία εν γένει. 

Η παρούσα Πολιτική προστασίας ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα μας και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω τρίτου δικτυακού τόπου που δεν ελέγχουμε ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως, για παράδειγμα, εάν κάνετε sign-in ή log-in μέσω Facebook.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Συνιστούμε να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Facebook, σε περίπτωση που κάνετε εγγραφή sign-in ή log-in μέσω αυτού.Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Ακολουθεί κατηγοριοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε ανάλογα με τους κάτωθι σκοπούς συλλογής: 

 • Cookies

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies με τα οποία ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης χρηστών, τα λεγόμενα δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής (π.χ. tablet) του Χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται μία ιστοσελίδα (site). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης, την επιλογή γλώσσας, τις προσπάθειες εγγραφής (sign in) και εισόδου (log in). 

Αν κάνετε sign-in ή log-in μέσω Facebook, αυτό χρησιμοποιεί τα δικά του Cookies για να συλλέξει πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας (Cookies τρίτου μέρους).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy),

 • Φόρμα Επικοινωνίας 

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (σταθερό ή κινητό), κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας. 

 • Newsletter 

Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση email σας, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας. 


Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς με ρητή συγκατάθεσή σας. Μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν α) αποδέχεστε τη χρήση cookies απόδοσης, β) συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας και γ) δίνετε τη συγκατάθεσή σας για εγγραφή στο newsletter.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να σας αποστέλλουμε newsletter ή δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε πλέον με εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε με αποστολή σχετικού email στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας μας: [email protected] 

Όσον αφορά στα cookies απόδοσης, προβλέπεται στην Πολιτική Cookies η δυνατότητα απόρριψης ή διαγραφής τους. 

Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής, δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 3 του Κανονισμού.


Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα α) μέσω χρήσης cookies απόδοσης για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, β) μέσω της φόρμας επικοινωνίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με εσάς για θέματα που σας αφορούν και θέτετε υπόψιν μας και τυχόν εκπλήρωση αιτημάτων σας και γ) μέσω της αίτησης εγγραφής στο newsletter με σκοπό τη διαρκή ενημέρωσή σας για τη δραστηριότητα και προσφορές της Εταιρείας μας με την αποστολή σε εσάς email. 

 

Τρίτα Μέρη 

Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας, συνεργαζόμαστε με άλλους διαδικτυακούς τόπους-τρίτα μέρη και συγκεκριμένα το Facebook. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα μας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει sign-in και log-in μέσω Facebook, το οποίο έχει δική του Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα δεδομένα που συλλέγει. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του τρίτου διαδικτυακού τόπου και σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας του, σε περίπτωση που κάνετε εγγραφή sign-in ή log-in μέσω αυτού.


Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων προς Εκτελούντα

Η Εταιρεία μας δεν κοινοποιεί σε τρίτους εκτός της Εταιρείας τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε αυτοβούλως παράσχει προς επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Κατόπιν συγκατάθεσής σας:

Μόνο εάν και εφόσον λάβουμε ρητή συγκατάθεσή σας μπορούμε να προβούμε σε κοινοποίηση των δεδομένων σας σε εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες εκτός της Εταιρείας μας. 

 • Σε συνεργάτες μας-Εκτελούντες την επεξεργασία 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενη με εμάς αξιόπιστη εταιρεία προγραμματιστών, με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΡΙΤΣΕΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HappyOnline» που εδρεύει στο Μοσχάτο (οδός Θεσσαλονίκης αρ. 129), που λειτουργεί ως «Εκτελών την επεξεργασία» και διενεργεί την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Εταιρείας μας, δυνάμει μεταξύ μας σύμβασης και βάσει οδηγιών μας, αφού πρωτίστως έχει παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εμπιστευτικότητα και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σε εναρμόνιση με το άρθρο 28 του Κανονισμού. 

 • Για εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων 

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβάσει, καλή τη πίστει, τα δεδομένα σας σε άλλο αποδέκτη ή  τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μόνο εάν και εφόσον η προβλέπεται η εν λόγω κοινολόγηση ως αναγκαία για συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσα νομοθεσία, εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κρατικών αιτημάτων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των κρατικών αρχών. Σε περίπτωση που υφίσταται τέτοια νομική υποχρέωση, θα ενημερώνεστε σχετικά. 

Οι εν λόγω διαβιβάσεις γίνονται εφόσον ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.


Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, ως Υπευθύνου Επεξεργασίας και από τον Εκτελούντα την επεξεργασία, για το ελάχιστα δυνατό χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας τους: 

 1. Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να απαντηθούν από εμάς τα αιτήματά σας, με ανώτατο χρονικό διάστημα το ένα (1) έτος.
 2. Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής newsletter, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται α) σε περίπτωση σύναψης μεταξύ μας σύμβασης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συνεργασία  ή  β) σε περίπτωση μη σύναψης μεταξύ μας σύμβασης, μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη, οπότε και θα επανεξετάζεται η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε βέβαια να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε newsletter με αποστολή σχετικού e-mail στο [email protected]

Μετά το πέρας των άνω χρονικών διαστημάτων ή σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.


Δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

Ως Υποκείμενα των δεδομένων, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του Κανονισμού, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε κατόπιν σχετικού ρητού αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται συγκεκριμένοι τρόποι διευκόλυνσης σας προς υποβολή των αιτημάτων σας, στα οποία υποχρεούμαστε να απαντάμε. Ειδικότερα, μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματα σας είτε α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας είτε β) με την αποστολή email στην ταχυδρομική μας διεύθυνση [email protected]

Από τη στιγμή που το αίτημά σας δύναται να υποβληθεί με τα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση της Εταιρεία μας γίνεται αντίστοιχα σε ηλεκτρονική μορφή με αποστολή email, ενώ δύναται να γίνεται και με αποστολή έντυπης ενημέρωσης.  

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επαληθευτεί η ταυτότητά σας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, ενδέχεται να λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο και να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, προτού απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα, δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισμού.  

Τα δικαιώματα που έχετε ως Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης: 

Δυνάμει του άρθρου 13 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 

 • Δικαίωμα πρόσβασης: 

Δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 1 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε α) σκοπούς επεξεργασίας, β) σχετικές κατηγορίες δεδομένων, γ) αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα, δ) χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων ή τα κριτήρια καθορισμού του, ε) ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης, στ) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, ζ) κάθε διαθέσιμη πληροφορία προέλευσης των δεδομένων και η) τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. 

Η Εταιρεία μας σας παρέχει δωρεάν αντίγραφο των  υπό επεξεργασία δεδομένων σας, εντούτοις, εάν ζητήστε επιπλέον αντίγραφα μπορούμε να επιβάλλουμε την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα, δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 3 του Κανονισμού.  

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων σας και τη συμπλήρωση αυτών μέσω συμπληρωματικής δήλωσης και η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση διόρθωση/συμπλήρωσή τους.

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»):

Δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και η Εταιρεία μας θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. 

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που υφίστανται νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν τη υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων, κατ’ άρθρο  17 παρ. 3 του Κανονισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Δυνάμει του άρθρου 18 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, η οποία θα προβεί στον άμεσο περιορισμό επεξεργασίας αυτών, πλην της αποθήκευσης. 

 • Δικαίωμα φορητότητας 

Δυνάμει του άρθρου 20 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη λήψη των δεδομένων σας σε δομημένο μορφότυπο και τη διαβίβαση αυτών σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, έχοντας μάλιστα το δικαίωμα να αιτηθείτε την απευθείας διαβίβαση από την Εταιρεία μας στον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας, δυνάμει των άρθρων 17 και 20 παρ. 3 του Κανονισμού. 

 • Δικαίωμα εναντίωσης  

Δυνάμει του άρθρου 21 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία και η Εταιρεία μας υποχρεούται να μην υποβάλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός ένα καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. 

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και προσφυγής

Δυνάμει του άρθρου 77 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή, με την επιφύλαξη άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών κατ’ άρθρα 78 και 79 του Κανονισμού. Η αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 1-3. 

 • Δικαίωμα αποζημίωσης

Δυνάμει του άρθρου 82 του Κανονισμού, σε περίπτωση που υποστείτε υλική ή μη ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση, κατά το μέρος ευθύνης που τους αντιστοιχεί, από την Εταιρεία μας ως Υπευθύνου επεξεργασίας ή από τον Εκτελούντα την επεξεργασία, εάν αποδεικνύεται ότι φέρουν ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 


Ασφάλεια επεξεργασίας 

Η Εταιρεία μας, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προστασίας των δεδομένων σας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση, καταστροφή ή παραβίαση των δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων σας με διαφανή τρόπο, βάσει καθορισμένων και νόμιμων σκοπών, δυνάμει της αρχής της αναγκαιότητας και δυνάμει νόμιμων βάσεων επεξεργασίας. Με άλλα λόγια, έχει καθιερώσει σύννομες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας.

Τα εν λόγω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ορίζονται σε εσωτερικές Πολιτικές της Εταιρείας μας και εφαρμόζονται και από τον Εκτελούντα την επεξεργασία, ο οποίος δεσμεύεται με ρήτρα εμπιστευτικότητας.  


Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Η Εταιρεία μας δύναται να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση και για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. 

Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Υποδεικνύουμε πάντα την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε κάθε τροποποίηση και παρέχουμε πρόσβαση σε προηγούμενες αρχειοθετημένες εκδόσεις, ώστε να έχετε τη δυνατότητα ελέγχου τους. 

Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας και εφόσον ισχύει η συγκατάθεσή σας για λήψη newsletter, ενδεχομένως να σας ενημερώνουμε και μέσω email, ώστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εκ νέου συγκατάθεσης ή ανάκλησης συγκατάθεσης για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.


Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα